Paisje dhe Infrastruktura

Makineri për riparimin e hidroxhuntos – siç janë Welding machine, Air Test Stand, Pneumatic Devicefor fixation of internal parts of the Torque Converter, Locking Mechanism Preload Tester, Hydropneumatic Riveter etj.
1
2
14
15
Valve Body test bench – Bankoprova e trurit, makineri për testimin e trurit të kambios.
Torno.
4
21
Lavatrice me ultratinguj – për pastrimin shumë të imët me precision të lartë të pjesëve të kambios.
31
32
33

Garancia

Ne në KAMBIOMATIK jemi përgjegjës për punën tonë, ndaj ne ofrojmë garanci në të shumtën e rasteve për shërbimet e kryera. Periudha e garancisë varion nga 3 muaj deri në 2 vite në varësi të shërbimit të kryer.

39
40